Viborg og omegn

Er Viborg Stift en ø?

Red. Orla Vinther. Bogen er udgivet i anledning af Viborg Stifts år 2000-fejring. Udg. i 2000. Hætet bog.

Pris: 75,-

Det halve år i Viborg amt

Af Peter Seeberg og med tegninger af Knud Dahl. Hæftet bog med smudsomslag. Uopsprættet. 62 sider. Udg. i 1975 i Viborg.

Pris: 120,-

80 år med Viborg – husker du?

Red. Jesper Hjermind og Kristian Meldgaard. Flot bog indeholdende tolv artikler, som tilsammen tegner et portræt af Viborg fra ca. 1930 – 2010. Rigt illustreret. Hardback/papindbinding. 128 sider. Udg. i 2010 på vegne af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – Kjellerup.

Pris: 50,-

Den gamle Vagt

Erhvervenes og håndværkets hus i Viborg. Af Arne Lilholt. Udg. i 1982 af Viborg Erhvervsråd og Håndværksrådet 1982. Hæftet. 47 sider.

45,-

Besættelsen 9. april 1940

“Øjenvidneskildringer fra dagene omkring 9. april 1940 og tiden under besættelsen. Hæftet med 81 sider og sort/hvid-fotos. Med bidrag fra bl.a. Helmuth Spanggård Munch, P.E. Eriksen og A. Vejen Andersen. Udg. i 1990 af Fonden Besættelsestidens Viborg.

60,-

Søndermarkskirken 1981-2006

“På rette plads – et festskrift” Med indlæg fra bl.a. biskop Karsten Nissen, kordegn Niels Staun, sognepræst John Melchiorsen og skoleinspektør Steen Andersen. Med mange farve- og s/h-fotos. 74 sider. Hardback/papindbinding.  Udg. i 2006 af Søndermark Sogns Menighedsråd.

100,-

Viborgs brand 1726

Ved Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg. Forfatterne har forsøgt at samle de vigtigste skriftlige vidnesbyrd om den store ildebrand i Viborg den 25.-27. juni 1726. Hæftet bog, 88 sider og udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune, Historisk Samfund for Viborg Amt og Viborg Stiftsmuseum 1976. Bogen fremstår som ny.

50,-

Adel, by og borger

Træk af bylivet i Viborg i 1700-tallet. Af William Mollerup. Denne bog udkom første gang i 1917 under titlen “Vildskud. Skizzer og Billeder fra Bylivet i Danmark i 18. Aarhundrede”. I forordet redegjorde forfatteren for, hvordan bogens materiale var en art vildskud i forhold til et større videnskabligt, kulturhistorisk værk, han arbejdede på. Imidlertid døde Mollerup i april 1917, og det større værk udkom derfor aldrig.  Hæftet, 95 sider og udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt 1976. Bogen fremstår som ny.

135,-

Middelalderstudier. Bidrag 1 til viborgegnens topografi og historie

Red. E. Levin Nielsen. Hæftet med 160 sider. Mange s/h-fotos og illustrationer. Udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt og Viborg Stiftsmuseum i 1970. Bogen er i fin stand.

95,-

Viborg  sport – bevægelse i 100 år

Skrevet af Finn Højbjerg. Indbundet bog med 124 sider. Udgivet af Viborg Sport – De samvirkende Idrætsklubber, 2004.

95,-

Obersten -fodbolddommeren, Politikeren

Af og om Jens Chr. Lund. Med underoverskriften – fra husmandssøn i Thy til bedstefar med parkinson. Oberst og politiker Jens Christian Lunds erindringer; udgivet i 2104 af bogtrykmuséet Vingaards Officin, Viborg. Der er trykt 1500 eksemplarer og dette er ét af dem. Hæftet bog med 224 sider.

350,-

Johannes

Af Louise Hesner Brandstrup. Tidligere Viborg-borgmester Johannes Stensgaards erindringer fortalt til journalist Louise Brandstrup. Bogen er udgivet i 2010 af Lions Club Viborg og denne udgave er signeret af Johannes Stensgaard. 162 sider og med s/h-illustrationer. Hæftet.

100,-

E. M. Dalgas

Af Harald Skodshøj.  Udgivet af Det danske Hedeselskab i 1966. Den blev første gang udgivet i 1943 på Hasselbalchs forlag i serien “Mænd, der byggede Danmark”. Denne udgave er udgivet i anledning af Hedeselskabets 100-års jubilæum, og den indeholder langt flere familiepapirer og -breve, samt billeder og stikordsregister. Hardback/kartonindbinding/privatindbinding. 224 sider.  Bogen fremstår som ny.

80,-

Ad den gamle jydske hærvej

Af Svend Dahl og tegninger ved Knud Dahl. Udgivet at Samvirkende Jydske Turistforeninger i 1953. Fint lille hæfte med 47 sider og rigt illustreret.  Hæftet.

45,-

“Viborgs grundmurede Katedralskole”

Af Johannes V. Jensen. Tekster af og om tiden i Viborg med et essay af Peer Hultberg. Red. af Mogens Bjerring-Hansen, Torben Z. Madsen og Erland Thorvardarson. Udgivet af Viborg Katedralskole 1993. Hæftet bog med 115 sider og s/h-fotos. Der er et lille buk i øverste højre hjørne på forsiden.

65,-

Bibelske billeder

af Joakim Skovgaard. Hæftet bog med brugsspor. 111 sider. Udgivet på P. Haase & Søns Forlag, København.

Pris: 200,-

Samlede efterretninger om Viborg – 1779

af Andreas Christian Krog. Privat indbinding. Gotisk skrift. 270 sider. Udgivet af Rosenkilde og Bagger i 1977. Meget fin stand.

Pris: 115,-

Billeder af Viborg amts forhistorie/Romansk stenhuggerkunst i Viborg Amts kirker

Tekst af Marianne Bro-Jørgensen og billleder af Hans Helmer Kristensen, og tekst af Harald Ditzel og fotos af Keld Helmer-Petersen. To bøger samlet. Privat indbinding. Udgivet Historisk Samling for Viborg Amt i hhv. 1966 og 1963. Meget fin stand.

Pris: 90,-

Viborg som erhvervsby

Af Jørgen Peder Clausager. Lærredsindbundet bog med smudsomslag. Der er en lille rift på omslagets bagside.

Pris: 40,-

Nu kan Hald være mere end nok – og andre udtryk

Med forord af Peter Q. Rannes. Udgivelsen af bogen markerer et lille jubilæum, da det ved bogens udgivelse i efteråret 2003 var fem år siden, at danske forfattere for første gang kunne ansøge om at bo og arbejde på Hald Hovedgård. Der er biddrag fra 22 forfattere; bl.a. Dorte Karrebæk, Oscar K., Kristian Ditlev Jensen og Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Hæftet bog i fin stand.

Pris: 80,-

Et uddrag af Viborg Stiftsbogtrykkeri tohundredårige historie 1771 – 1971 samt beretning om Bogtrykkerier i Viborg fra reformationstiden indtil 1745

Med forord af Peter Seeberg. Udgivet i anledning af 200 aars jubilæet 17. juli 1971. Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri F.V. Backhausens eftf. Indbundet bog/kartonbind i meget fin stand.

Pris: 90,-

Gennem Blichers land til bispestaden Viborg

Af Johan Hvidtfeldt og med tegninger af Svend Erik Ihle. I bogen berettes i ord og tegninger om Viborg og dens omegn. Hæftet bog med 78 sider. Udgivet i 1955 af Viborg Papir Comp.

70,-

Forfatternes køkken

Af Gitte Rannes. Opskrifter fra det litterære folkekøkken – og andre gode retter fra Hald Hovedgård. Udgivet i 2102 af Hald Hovedgård ved Viborg. Hæftet bog med 134 sider. I fin stand.

130,-

Himlen er høj over Viborg

Med forord af Rotary-præsident Jørgen Vindvad. Bogen er udgivet 10. november 1998 i anledning af Viborg-Asmild Rotary Klubs 25-års jubilæum. I bogen tegnes et rids af byens historie og udvikling. Hæftet. 121 sider.

70,-