Viborg og omegn

Er Viborg Stift en ø?

Red. Orla Vinther. Bogen er udgivet i anledning af Viborg Stifts år 2000-fejring. Udg. i 2000. Hætet bog.

Pris: 75,-

Det halve år i Viborg amt

Af Peter Seeberg og med tegninger af Knud Dahl. Hæftet bog med smudsomslag. Uopsprættet. 62 sider. Udg. i 1975 i Viborg.

Pris: 120,-

80 år med Viborg – husker du?

Red. Jesper Hjermind og Kristian Meldgaard. Flot bog indeholdende tolv artikler, som tilsammen tegner et portræt af Viborg fra ca. 1930 – 2010. Rigt illustreret. Hardback/papindbinding. 128 sider. Udg. i 2010 på vegne af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – Kjellerup.

Pris: 50,-

Den gamle Vagt

Erhvervenes og håndværkets hus i Viborg. Af Arne Lilholt. Udg. i 1982 af Viborg Erhvervsråd og Håndværksrådet 1982. Hæftet. 47 sider.

45,-

Besættelsen 9. april 1940

“Øjenvidneskildringer fra dagene omkring 9. april 1940 og tiden under besættelsen. Hæftet med 81 sider og sort/hvid-fotos. Med bidrag fra bl.a. Helmuth Spanggård Munch, P.E. Eriksen og A. Vejen Andersen. Udg. i 1990 af Fonden Besættelsestidens Viborg.

60,-

Søndermarkskirken 1981-2006

“På rette plads – et festskrift” Med indlæg fra bl.a. biskop Karsten Nissen, kordegn Niels Staun, sognepræst John Melchiorsen og skoleinspektør Steen Andersen. Med mange farve- og s/h-fotos. 74 sider. Hardback/papindbinding.  Udg. i 2006 af Søndermark Sogns Menighedsråd.

100,-

Viborgs brand 1726

Ved Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg. Forfatterne har forsøgt at samle de vigtigste skriftlige vidnesbyrd om den store ildebrand i Viborg den 25.-27. juni 1726. Hæftet bog, 88 sider og udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune, Historisk Samfund for Viborg Amt og Viborg Stiftsmuseum 1976. Bogen fremstår som ny.

50,-

Adel, by og borger

Træk af bylivet i Viborg i 1700-tallet. Af William Mollerup. Denne bog udkom første gang i 1917 under titlen “Vildskud. Skizzer og Billeder fra Bylivet i Danmark i 18. Aarhundrede”. I forordet redegjorde forfatteren for, hvordan bogens materiale var en art vildskud i forhold til et større videnskabligt, kulturhistorisk værk, han arbejdede på. Imidlertid døde Mollerup i april 1917, og det større værk udkom derfor aldrig.  Hæftet, 95 sider og udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt 1976. Bogen fremstår som ny.

135,-

Middelalderstudier. Bidrag 1 til viborgegnens topografi og historie

Red. E. Levin Nielsen. Hæftet med 160 sider. Mange s/h-fotos og illustrationer. Udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt og Viborg Stiftsmuseum i 1970. Bogen er i fin stand.

95,-

Viborg  sport – bevægelse i 100 år

Skrevet af Finn Højbjerg. Indbundet bog med 124 sider. Udgivet af Viborg Sport – De samvirkende Idrætsklubber, 2004.

95,-

Obersten -fodbolddommeren, Politikeren

Af og om Jens Chr. Lund. Med underoverskriften – fra husmandssøn i Thy til bedstefar med parkinson. Oberst og politiker Jens Christian Lunds erindringer; udgivet i 2104 af bogtrykmuséet Vingaards Officin, Viborg. Der er trykt 1500 eksemplarer og dette er ét af dem. Hæftet bog med 224 sider.

350,-

Johannes

Af Louise Hesner Brandstrup. Tidligere Viborg-borgmester Johannes Stensgaards erindringer fortalt til journalist Louise Brandstrup. Bogen er udgivet i 2010 af Lions Club Viborg og denne udgave er signeret af Johannes Stensgaard. 162 sider og med s/h-illustrationer. Hæftet.

100,-

E. M. Dalgas

Af Harald Skodshøj.  Udgivet af Det danske Hedeselskab i 1966. Den blev første gang udgivet i 1943 på Hasselbalchs forlag i serien “Mænd, der byggede Danmark”. Denne udgave er udgivet i anledning af Hedeselskabets 100-års jubilæum, og den indeholder langt flere familiepapirer og -breve, samt billeder og stikordsregister. Hardback/kartonindbinding/privatindbinding. 224 sider.  Bogen fremstår som ny.

80,-

Ad den gamle jydske hærvej

Af Svend Dahl og tegninger ved Knud Dahl. Udgivet at Samvirkende Jydske Turistforeninger i 1953. Fint lille hæfte med 47 sider og rigt illustreret.  Hæftet.

45,-

“Viborgs grundmurede Katedralskole”

Af Johannes V. Jensen. Tekster af og om tiden i Viborg med et essay af Peer Hultberg. Red. af Mogens Bjerring-Hansen, Torben Z. Madsen og Erland Thorvardarson. Udgivet af Viborg Katedralskole 1993. Hæftet bog med 115 sider og s/h-fotos. Der er et lille buk i øverste højre hjørne på forsiden.

65,-

Bibelske billeder

af Joakim Skovgaard. Hæftet bog med brugsspor. 111 sider. Udgivet på P. Haase & Søns Forlag, København.

Pris: 200,-

Samlede efterretninger om Viborg – 1779

af Andreas Christian Krog. Privat indbinding. Gotisk skrift. 270 sider. Udgivet af Rosenkilde og Bagger i 1977. Meget fin stand.

Pris: 115,-

Vestre Landsret

Af Flemming Sørensen (red.). Flot indbundet bog i stor format. 140 sider med farvefotos. Udgivet i i 2014.

Pris: 270,-

Viborg som erhvervsby

Af Jørgen Peder Clausager. Lærredsindbundet bog med smudsomslag. Der er en lille rift på omslagets bagside.

Pris: 40,-

Nu kan Hald være mere end nok – og andre udtryk

Med forord af Peter Q. Rannes. Udgivelsen af bogen markerer et lille jubilæum, da det ved bogens udgivelse i efteråret 2003 var fem år siden, at danske forfattere for første gang kunne ansøge om at bo og arbejde på Hald Hovedgård. Der er biddrag fra 22 forfattere; bl.a. Dorte Karrebæk, Oscar K., Kristian Ditlev Jensen og Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Hæftet bog i fin stand.

Pris: 80,-

Et uddrag af Viborg Stiftsbogtrykkeri tohundredårige historie 1771 – 1971 samt beretning om Bogtrykkerier i Viborg fra reformationstiden indtil 1745

Med forord af Peter Seeberg. Udgivet i anledning af 200 aars jubilæet 17. juli 1971. Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri F.V. Backhausens eftf. Indbundet bog/kartonbind i meget fin stand.

Pris: 90,-

Gennem Blichers land til bispestaden Viborg

Af Johan Hvidtfeldt og med tegninger af Svend Erik Ihle. I bogen berettes i ord og tegninger om Viborg og dens omegn. Hæftet bog med 78 sider. Udgivet i 1955 af Viborg Papir Comp.

70,-

Forfatternes køkken

Af Gitte Rannes. Opskrifter fra det litterære folkekøkken – og andre gode retter fra Hald Hovedgård. Udgivet i 2102 af Hald Hovedgård ved Viborg. Hæftet bog med 134 sider. I fin stand.

130,-

Himlen er høj over Viborg

Med forord af Rotary-præsident Jørgen Vindvad. Bogen er udgivet 10. november 1998 i anledning af Viborg-Asmild Rotary Klubs 25-års jubilæum. I bogen tegnes et rids af byens historie og udvikling. Hæftet. 121 sider.

70,-

Soldat i Viborg 1865-1965

Hæftet bog i stor format. 117 sider med s/h-fotos. “Udgivet af by og garnison i anledning af Viborgs 100-års jubilæum som garnisonsby den 22. april 1965”. Redigeret af Aage Bonde.

Pris: 80,-

Østre Skole 1887-1962

En mosiak ved Aage Bonde og Harald Ditzel. Hæftet bog i fin stand. 96 sider med s/h-fotos.

Pris: 45,-

Viborgmotiver

Med 29 af Johannes Bæchs smukke tegninger med Viborgmotiver. Med indledning af Arne Lilholt og med forord af Johannes Bæch, idet der er brugt citater fra hans selvbiografi. Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune. 1979. I meget fin stand.

Pris: 90,-

Skatkisten

Skrevet og tilrettelagt af Harry Christensen, Ole Degn, Jens Holmgaard, Chr. R. Jansen, Birgit Løgstrup og Poul G. Ørberg. Om landsarkivet i Viborg. Udgivet på 100-årsdagen for åbningen. Indbundet bog med smudsomslag. Udgivet i 1991 af Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland.

90,-

Sct. Mogensgade

Viborgs historiske gade. Skrevet af A. Vejen Andersen. Hæftet bog i stor format. I meget flot stand. Udgivet i 1988.

195,-

Viborg Amts beskrivelse

ved Steen Steensen Blicher. Kartonindbundet bog med smudsomslag. Skrevet med gotisk skrift. Udgivet i 1839. Indgår i en landsdækkende serie af amtsbeskrivelser ugsendt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab i årene 1826-1844.

115,-